Poświatowska, Halina: Ostatni wiersz

Portre of Poświatowska, Halina

Ostatni wiersz (Polish)

to już ostatni wiersz
dla ciebie
więcej nie będzie
powiedziałam
potem
zakleiłam list znaczkiem
i wrzuciłam
w podłużny otwór skrzynki
płaskie kwadratowe serce
 
teraz ludzie chodzą ostrożnie
wokół skrzynki z listami
pytają
co to -
czy w skrzynce z listami
zamieszkał ptak
bo tłucze
skrzydłami o boki
i nieledwie
śpiewaUploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.belferka.republika.pl/poswiatowska.htm

minimap