The page of Miłosz, Czesław, Polish Works translated to English

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Works

A Conversation With Jeanne {} (Rozmowa Z Jeanne)
A poem for the end of the century {} (Wiersz na koniec stulecia)
Ars poetica? {Milosz, Czeslaw, Vallee, Lillian} (Ars poetica)
Campo dei Fiori {Irribarne, Louis, Brooks, David} (Campo di Fiori)
Eyes {Milosz, Czeslaw, Miłosz, Carol, Gorczyńsk, Renata} (Oczy)
The Second Space {Hass, Robert, Gorczynska, Renata} (Druga przestrzeń)
Where the Sun Rises and Where it Sets {Milosz, Czeslaw, Vallee, Lillian} (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap