The page of Miłosz, Czesław, Polish Works translated to Czech

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Works

Campo di Fiori {Dvoráckova, Vlasta} (Campo di Fiori)
Rue Descartes {Dvoráckova, Vlasta} (RUE DESCARTES)
To {Mlejnek, Josef} (To)
Zotrocený duch {Stankovič, Andrej , Belling, Jindřich } (Zniewolony umysł)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap