The page of Kuzmány, Karol, Slovak biography

Image of Kuzmány, Karol
Kuzmány, Karol
(1806–1866)
 

Biography

1817 - 1820 gymnázium, Dobšiná
1820 - 1822 gymnázium Gemer
1822 evanjelické lýceum, Bratislava
1828 - 1829 univerzita (štúdium teológie, filozofie a dejín), Jena
3. 12. 1849 viedenská evanjelická teologická fakulta ho menovala za profesora praktickej teológie
1863 čestný doktorát teológie (ThDr. h. c.), Viedeň

Bol synom literárne činného evanjelického farára Jána Kuzmányho. Pôvodne bol prívržencom spisovnej češtiny. Počas bratislavských štúdií písal klasické a antikizujúce básne, neskôr sa inšpiroval aj ľudovou poéziou a súvekou európskou literatúrou. Patrí k iniciátorom a priekopníkom v literárnom živote 30. rokov 19. storočia. Jeho dielo zohralo pozitívnu úlohu v procese formovania slovenskej literatúry. Domáce námety spracúval na spôsob vyhranených baladických typov európskej literatúry, išlo mu o adaptáciu ustálených baladických postupov. Tvorivo zužitkoval podnety ľudovej slovesnosti. Veľký význam majú jeho štúdie týkajúce sa literárnej estetiky. Je autorom svojráznych balád. Hľadačstvo nových ciest vo vývine slovenskej literatúry sa zreteľne prejavilo v jeho redakčnej práci. Časopisom Hronka chcel rozvíriť stojaté vody literárneho života. Staval sa proti skostnateným, neživotným a konvenčným schémam, poskytoval priestor vedúcim predstaviteľom literatúry i novým tendenciám v jej vývine. Presadzoval literárny romantizmus, vhodne reagoval na pálčivé spoločenské problémy Slovenska a pomáhal tak národnému a kultúrnemu životu . Po jeho zániku sa literárne odmlčal. Na prelome 30. a 40. rokov sa venoval takmer výlučne náboženskej poézii. Prispieval do pražských Květov, literárneho almanachu Zora, českého literárneho almanachu Vesna, Štúrových Slovenských novín, literárneho almanachu Lipa, Slovenských pohľadov, Evanjelických cirkevných novín, Černokňažníka, Lichardovho Obzoru, Dobšinského Sokola, Sokola V. Paulinyho-Tótha, Pešťbudínskych vedomostí a ďalších. Vypracoval mnoho hesiel pre Riegrov český Náučný slovník.

Zdroje:
Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979;Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Peter Mišák: Malý slovník slovenských spisovateľov, Knižné centrum, vydavateľstvo, 2002; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982;spracovala Viola Tóthová
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Kuzm%C3%A1ny
http://www.osobnosti.sk/osobnost/karol-kuzmany-1123

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap