The page of Zagajewski, Adam, Slovak biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945, Lwów), v súčasnosti jeden z naj­zaujímavejších a najprekladanejších poľ­ských básnikov, autor šiestich básnických zbierok (Komunikat, 1972, Sklepy mięsne, 1975, List 1978, Oda do mnóstwa, 1983, Jechać do Lwowa, 1985, Płótno. 1990), dvoch románov a štyroch ese­jistických kníh; v sedemdesiatych rokoch patril ku kmeňovým autorom poľskej novej vlny, bol spolu­zakladateľom básnickej skupiny Teraz a ilegálneho časopisu Zapis; v roku zavedenia výnimočného stavu v Poľsku vycestoval do Paríža, kde žije dodnes; pracuje ako redaktor parížskeho časopisu Zeszyty literackie a zároveň ako asistent na Houstonskej univerzite v USA.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap