The page of Zagajewski, Adam, Polish biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945) poeta, prozaik dzieciństwo spędził na Śląsku, lata uniwersyteckie w Krakowie. Studiował psychologię i filozofię, następnie prowadził zajęcia z filozofii jako asystent uczelniany, pracował w redakcji czasopism Student i Odra, szybko zdobył sławę czołowego poety swego pokolenia – „pokolenia '68”. W latach siedemdziesiątych związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 roku mieszka w Paryżu. Członek redakcji Zeszytów Literackich, prowadzi kurs „creative writing” na uniwersytecie w Houston, w USA.
Do stałych tematów poetyckich Zagajewskiego należą: nieustanne kwestionowanie ról biograficzno-egzystencjalnych bohatera lirycznego wierszy i pochwała życia oglądanego w “jego zmienności, w jego falowaniu, w jego wieloznaczności”, sięganie w głąb własnych korzeni (poemat Jechać do Lwowa) i roztrząsanie wariantów swego losu, przymierzanie kostiumów i masek. Prozy i mini eseje zawarte w Dwóch miastach i książce W cudzym pięknie przynoszą rozważania filozoficzne, refleksje z lektur i podróży po Europie.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap