The page of Zagajewski, Adam, Hungarian biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945. Lwów) költő, prózaíró, esszéista Sziléziában nőtt fel, a krakkói egyetemen tanult pszichológiát és filozófiát, majd filozófiát oktatott, és a Student, valamint az Odra című folyóiratok szerkesztje lett, a „‘68-as nemzedék“ költőjeként vált ismertté. A hetvenes években bekapcsolódott a független irodalom kiadásába, 1982-től Párizsban élt. Tagja lett a Zeszyty Literackie című folyóirat szerkesztőségének, és a houstoni egyetemen írásművészetet oktat.
Költészetének állandó jellemzője, hogy a lírai én életrajzi-egzisztenciális kérdéseit boncolgatja, a „változékony, hullámzó, többértelmű“ életet dicséri, az egyén sorsának lehetőségeit, a szerepek és maszkok váltakozását vizsgálja, míg saját múltbéli élményeire támaszkodik. Esszéköteteiben bölcseleti elmélkedések, olvasmányélmények fölötti reflexiók és az Európában tett utazások elményei váltakoznak.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap