The page of Zagajewski, Adam, Polish bibliography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Bibliography

Poézia:

Komunikat, Kraków: WL, 1972.

Sklepy mięsne, Kraków: WL, 1975.

List. Oda do wielości, Paryż: Instytut Literacki, 1983.

Jechać do Lwowa, Londyn: Aneks, 1985.

Płótno, Paryż: Zeszyty Literackie, 1990.

Ziemia ognista, Poznań: a5, 1994.

Trzej aniołowie, Three Angels, Kraków: WL, 1998.

Pragnienie, Kraków: a5, 1999.

Powrót, Kraków: a5, 2003.

Anteny, Kraków: a5, 2005.

 

Próza:

Ciepło, zimno, Warszawa: PIW, 1975.

Cienka kreska, Kraków: Znak, 1983.

 

Eseje:

Świat nieprzedstawiony (wraz z J. Kornhauserem), Kraków: WL, 1974.

Drugi oddech, Kraków: Znak, 1978.

Solidarność i samotność, Zeszyty literackie, 1986. / Nový malý Larousse, Drewo a srd, Bratislava 2003.

Dwa miasta, Paryż-Kraków, 1991.

W cudzym pięknie, Poznań: a5, 1998.

Obrona żarliwości, Kraków: a5, 2002.

Poeta rozmawia z filozofem, Zeszyty literackie, 2007.

 

Divé čerešne (výber z tvorby), F. R. & G. , Bratislava 1994.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap