The page of Szőcs Géza, Hungarian Works translated to Polish

Image of Szőcs Géza
Szőcs Géza
(1953–)
 

Works

Czas wielkich wesel {Zadura, Bohdan} (Nagy lakodalmak ideje)
Południowy wschód {Sutarski, Konrad} (Délkelet)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap