The page of Różewicz, Tadeusz, Hungarian biography

Image of Różewicz, Tadeusz
Różewicz, Tadeusz
(1921–)

Biography

Tadeusz Różewicz (1921) költő, drámaíró, prózaíró 1943-44-ben a Honi Hadsereg partizánalakulataiban harcolt. A háború után művészettörténetet tanult Krakkóban, az 50-es években Magyarországon volt ösztöndíjas. Wrocławban él.
Az avantgárd előfutára a költészetben és a drámában, olyan újító, aki erősen kötődik a szüntelenül átalakuló romantikus hagyományhoz. Független, nagy magányos alkotó, aki távol tartja magát a politikától, aki hittel vallja a művész küldetését: a belső koncentráció, a belső hallás, az etikai érzékenység állapotát.
Różewicz líráját egyszerre jellemzik katasztrofista és árkádiai motívumok, az emberek közti megértés képtelensége, ugyanakkor drámai módon próbál dialógust kezdeményezni, tiltakozni a kegyetlenség, az erőszak, a közöny ellen, és vágyakozik az egyszerű érzelmek, szavak és jelentések világa iránt.
Különálló és fontos helyet foglalt el a kortárs drámaírásban Różewicz színpadi munkássága, melyben a „költői-realista” színház koncepcióját próbálta megvalósítani, ez pedig éppúgy idegen a klasszikus, mint az avantgárd drámtáól. A nyitott kompozíciójú művek tartoznak ide, amelyekben általában nincs cselekmény és időbeli folyamatosság, főszereplője névtelen és több alakban jelenik meg.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap