The page of Molnár Ferenc, Slovak biography

Image of Molnár Ferenc
Molnár Ferenc
 

Biography

(1878-1952)
Narodil sa 12. januára 1878 v Budapešti, zomrel 2. apríla 1952 v New Yorku. Bol spisovateľ, publicista, dramatik. Narodil sa ako syn úspešného a zámožného lekára, študoval právo v Ženeve. Písať začal ako novinár, neskôr publikoval poviedky. Jeho úspech bol okamžitý a vyvrcholil jedným z najvydarenejších mládežníckych románov svetovej literatúry Chlapci z Pavlovskej ulice (1907), ktorý bol od svojho vzniku niekoľko ráz i sfilmovaný. V jeho tvorbe sa miesi naturalizmus s poetickosťou i kritickým realizmom. Väčšmi ho však lákal okamžitý úspech ako tvorba trvalých literárnych hodnôt.
Bol i úspešným dramatikom, divadelníkom. Jeho najúspešnejšou i najkontroverznejšou drámou zároveň, preloženou do množstva jazykov, a dodnes uvádzanou na svetových javiskách (i na Slovensku) je hra Liliom (1909). Táto miestami až gýčovitá hra podľa kritikov divadla vyniká jemnosťou a presnosťou zobrazenia charakterov a spoločenských javov.
Z ďalšej tvorby vyberáme romány: Az éhes város (1901); Rabok (1907); a hry Égi és földi szerelem (1922); A vörös malom (1923); Az üvegcipő (1924).
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap