The page of Mikszáth Kálmán, Slovak biography

Image of Mikszáth Kálmán
Mikszáth Kálmán
(1847–1910)
 

Biography

(1847-1910)
Detstvo strávil v slovenskom vidieckom prostredí. Toto prostredie sa objavuje v jeho textoch v idylickom, inokedy zas v baladickom ladení. Pochádza zo strednej zemianskej vrstvy, ktorej slabé stránky zobrazuje vo svojich dielach s jemnou a láskavou iróniou, ktorá sa stala pre jeho diela charakteristickou. Bol umeleckým kritikom spoločnosti, ktorý postrádal akýkoľvek nádych buričstva, odporu, či sklonu k revolte.
Je autorom historických románov, ako napríklad Čierne mesto (A fekete város). V jeho historických textoch je obzvlášť veľa romantizujúcich prvkov, no i kritických alúzií na súčasnosť. V tvorbe venovanej zobrazeniu súčasnosti často prevláda anekdotizmus a dôraz na výraznú pointu, čo sa mu neraz vytýka ako jeho nedostatok, je to však jeho spôsob tvorby. Na človeku, jeho chybách i na smútku vždy nachádza i miesto pre úsmev, čo je zvláštnou výsadou humoristov.
Mikszátha občas označujú i za „slovenského spisovateľa“, keďže množstvo jeho textov sa odohráva práve na území súčasného Slovenska (Beszterce ostroma, Szent Péter Esernyője, A tót atyafijak, Jó Palócok...atď.). 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap