The page of Esterházy Péter, Slovak biography

Image of Esterházy Péter
Esterházy Péter
(1950–2016)
 

Biography

Péter Esterházy sa narodil 14. apríla 1950 v Budapešti v známej uhorskej šľachtickej rodine; po ukončení piaristického gymnázia vyštudoval matematiku na budapeštianskej univerzite Lóranda Eötvösa. Pracoval v Inštitúte informatiky na ministerstve ťažkého priemyslu; od roku 1978 je spisovateľom na voľnej nohe.
Dosiaľ vydal viac než dve desiatky prozaických a esejistických diel, viaceré z nich boli preložené do svetových jazykov (v češtine vyšli jeho knižky: Malá maďarská pornografie, Hrabalova kniha a zbierka esejí Hrách na zeď). Je nositeľom mnohých maďarských, ale i medzinárodných ocenení. V roku 2004 získal prestížnu cenu nemeckých kníhkupcov na Frankfurtskom knižnom veľtrhu. Harmonia cælestis je prvou Esterházyho knihou v slovenskom preklade. Časopisecky vyšli jeho kratšie texty v Kultúrnom živote a v Revue svetovej literatúry. Dodatok k románu Harmonia cælestis nazvaný Opravené vydanie vyjde začiatkom roku 2006 vo vydavateľstve Kalligram. 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap