The page of Bertók László, Hungarian biography

Image of Bertók László
Bertók László
 

Biography


A lassan hatvan felé járó költő (1935-) a változó divatoktól, az irodalmi élettől, a csoportküzdelmektől távol írja egyre jelentősebb, gazdagabb életművét. Lírája első pillantásra önéletrajzi, tele van gyerekkora, élete kevés vonással is pontosan-tartalmasan megrajzolt képeivel, de ez a líra elvont igazságok felé törekszik, már-már ismeretelméleti szándéka van. Egyensúlyát abban találja meg, hogy elfogadja az emberi gondolkodás határait, hogy nem akarja megoldani, csak leírni a létet. A magáét, természetesen, de abban sok minden benne foglaltatik: a szülőföld, a táj, a kor, a haza, az ember általában, a világ, a mindenség. Az igazi emberi méltóság az ő szemében éppen abban nyilatkozik meg, hogy vállalja esendőségünket. Lírája drámai, de megnyugtató is, mert megelégszik a képtelen, de nagyszabású vállalkozás szépségével. Az egészet akarja, a végtelent, de tudja szűkös lehetőségeit, ezért költészete fausti természetű. Akár a létezés, a Bertók-vers is többféle jelentést sugall. Nem szereti a látványos mutatványokat, a kóklerkedést. Egyszerre tud klasszikusan tiszta, pontos és minden ízében modern lenni.

http://adata.hu/_soros/Soros_evkonyvek.nsf/0/826335eff3244329c1256d8a003c97ac?OpenDocument&Click=
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap