The page of Miłosz, Czesław, Works translated to German

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Works

Augen {Kiermeier, Ursula} (Oczy)
Das {Cezar} (To)
Der Andere Raum {Kiermeier, Ursula} (Druga przestrzeń)
Wo die Sonne aufgeht und wo sie versinkt {Kiermeier, Ursula} (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap