The page of Szymborska, Wisława, Works translated to Czech

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Works

Chvála spatného mínění o sobě {Dvoráckova, Vlasta} (Pochwała złego o sobie mniemania)
Kočka v prázdném bytě {Dvoráckova, Vlasta} (Kot w pustym mieszkaniu)
Lotova žena {Dvoráckova, Vlasta} (Żona Lota)
Ludolfovo číslo {Dvoráckova, Vlasta} (Liczba pi)
Někteří mají rádi poezii {Dvoráckova, Vlasta} (Niektórzy lubią poezję)
O smrti bez přehánění {Dvoráckova, Vlasta} (O śmierci bez przesady)
Psaní životopisu {Dvoráckova, Vlasta} (Pisanie życiorysu)
Radost z psaní {Dvoráckova, Vlasta} (Radość pisania)
Šťastná láska {Dvoráckova, Vlasta} (Miłość szczęśliwa)
Utopie {Dvoráckova, Vlasta} (Utopia [video])
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap