Miłosz, Czesław oldala, Művek fordításai Szlovák nyelvre

Miłosz, Czesław portréja
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Művek

Psíča pri ceste {Marušiak, Jozef } (Piesek przydrożny)
Zotrocené vedomie {Marušiak Jozef } (Zniewolony umysł)
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap