Miłosz, Czesław oldala, Művek fordításai Német nyelvre

Miłosz, Czesław portréja
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Művek

Augen {Kiermeier, Ursula} (Oczy)
Das {Cezar} (To)
Der Andere Raum {Kiermeier, Ursula} (Druga przestrzeń)
Wo die Sonne aufgeht und wo sie versinkt {Kiermeier, Ursula} (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada)
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap