The page of Miłosz, Czesław, Works translated to Hungarian

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Works

A bukás {} (Upadek)
Ars poetica? {Weöres Sándor} (Ars poetica)
Ars poetica? {Weöres Sándor} (Ars poetica?)
A szülőföld {Csevenits, Jolán} (Miejsce urodzenia)
Campo di Fiori {Gömöri György} (Campo di Fiori)
Remény {Kerényi Grácia} (Nadzieja)
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap