Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Kot w pustym mieszkaniu (Polish)

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,

[…]

Macska az üres lakásban (Hungarian)

Nem halhat meg a macskának csak úgy.
Mert mit kezdjen a macska
egy üres lakásban.
Ugráljon a falra.
Dörgölőzzön a bútorokhoz.
Mintha semmi se változott volna,
mégis kicserélődött minden.
Minden a helyén,
mégis szanaszét.
És esténként már nem ég a lámpa.

Léptek a lépcsőházban,

[…]

Fortepian Szopena (Polish)

Do Antoniego C...

La musique est une chose étrange!
Byron
L'arte? ... c'est l'art - et puis,Voilà tout.
Béranger

I 
Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
Nie docieczonego wątku -- --
-- Pełne, jak Mit,

[…]

Chopin's Grand Piano (English)

To Antoni C...

La musique est une chose étrange!
Byron
L'arte? ... c'est l'art - et puis,Voilà tout
.
Béranger 

I
In those near-final days I visited you -
Filled with elusive theme -

Praze (Torso nadĕje) (Czech)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta

[…]

Pradze (Polish)


Małowierni Czas kościożerny
jej tylko piękność dał
i każdy bólu krzyk i każda łza
w kamiennych tekstach murów trwa
Tak będzie wciąż
Małowierni
Tak będzie wciąż

Za wrotami naszych rzek
łomoczą kopyta
za wrotami naszych rzek

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::