Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (English)

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,

Kot w pustym mieszkaniu (Polish)

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,

[…]

Kocúr v prázdnom byte (Slovak)

Umrieť - to sa kocúrovi nerobí.
Lebo, čo si má počať kocúr
v prázdnom byte.
Škriabať sa po stenách.
Trieť sa o nábytok.
Akoby nić nezmenené
a predsa.
Akoby nepremiestnené
a predsa inak.
Po večeroch už nesvieti lampa.

Počuť kroky na schodoch,
ale to nie sú tie.

[…]

Wiersze (Polish)

1.
Tak, tu powinniśmy przychodzić,
do próżnych i surowych wnętrz. Dziś,
kiedy nie mamy nic do przyniesienia, nic
co by miało ciężar, nic
prócz ciężarów własnych które
nikomu nigdy na nic.

Powinniśmy przychodzić tuż przed świtem
gdy za miastem słychać płacz pociągów,

[…]

Versek (Hungarian)

1.
Igen, ide kellett jönnünk: az üres,
nyers belsőkhöz. Ma, amikor nincs semmi,
amit hozhatnánk, semmi,
aminek súlya lenne, egyedül
a ránk nehezedő teher, ami
soha senkit, a legkevésbé sem.

Virradat előtt jönni, amikor
felsírnak a vonatok a város határán,
a madarak alusznak s a sötétből már csak
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::